Smluvní průběh a platební kalendář při pořízení rodinného domu s pozemkem 

je následovný:

1.Nezávazná ústní rezervace po dobu tří dnů.

2.Podpis Rezervační dohody - rodinný dům s pozemkem je klientovi rezervován s tím, že do 5 dnů od podpisu smlouvy uhradí zálohu na pořízení domu ve výši 100.000,- Kč. Zároveň se obě strany zavazují, že uzavřou smlouvu kupní na pozemek a na rodinný dům ihned po  jeho postavení. Rozsah stavby domu  je uveden v kapitole Standardy domů. 

3.Následuje výstavba hrubé stavby domu zvenku dokončené na náklady společnosti ASYMO s.r.o.

4.Dochází ke klientskému výběru vnitřního vybavení domu, klient uhradí rozdíl mezi standardy a jeho výběrem.

5.Po výběru se dům doství dle požadavků klienta.

6.Při dokončení domu se sepíší kupní smlouvy a klientovi se předá dům, souhlas s užíváním /kolaudace/ a číslo popisné.

7.Klient hradí cenu domu se započtením uhrazené zálohy.